Define işaretleri
Define işaretleri ve define işareti çözümleri hakkında bilgi almak için lütfen inceleyiniz.
Delikli taş define işareti
Delikli taş define işareti, iki şekilde yorumlanır. Eğer taş dik şekilde ve büyük ise mezar anlamındadır. Eğer delik kaya üzerine oyuk ve küçük çaplı ise define işaretidir. Delikli taş figürleri çevresinde farklı figürler araştırılmalıdır. Eğer sadece delik var ise deliğin baktığı yön araştırılmalıdır. Yön deliğin her iki yanı da olabilir. İki ayrı yöne taraf ilerlenmeli ve farklı işaretler aranmalıdır. Araştırma yaparken define dedektörleri ile şüphe edilen yerlerde metal nesneler aranmalıdır.

delikli taş define işareti

Akrep define işareti
Akrep define işareti, tehlike anlamına gelir. Definenin kendisi zehir ile kaplı olabilir. Ya da definenin bulunduğu yerde zehirlenme anlamında bir tuzak var demektir. Akrep define işareti kaya üzerinde oyulu olmaktadır. Bu işaretin bulunduğu mekanda taş altlarında manyetometre dedektör ile araştırma yapmak gerekir. Sıradan metal dedektör cihazları bu işaretin bulunduğu yerde genelde işe yaramaz. Ortamda bir taş altında manyetik alan araştırılmalıdır. Manyetik alan ile karşılaşılırsa taşın altı kazılmış ve kapatılmış demektir.

akrep define işareti

Göz define işareti
Göz define işareti, define araştırmalarında son noktayı temsil eder. Göz definenin gömüldüğü yere bakar. Göz işareti kaya üzerine oyulmuş olarak bulunur. Göz define işareti keşfedildiğinde baktığı yön doğrultusunda metal dedektör cihazı ile araştırma yapmak gerekir. Civarda eski yıkık harabeler var ise göz genelde bu yöne bakar durumdadır. Metal dedektörü ile yapılan araştırma bir sonuç vermezse gömü çok derinde demektir. Bu durumda çok gelişmiş bir cihaz olan manyetometre dedektör’den faydalanmak gerekir.

göz define işareti

Balık define işareti
Balık define işareti, gömü işareti anlamına gelir. Bu işaret su olan bir yerde define var demektir. Akarsu ya da pınar kenarlarında taşlara oyulu olarak karşımıza çıkar. Balığın kuyruk yönü dikkate alınmalıdır. Definenin hanhi yönde olduğunu belirtir. Define bu işarete çok yakın bir yerdedir. İşaretten fazla uzaklaşmadan yakın yerler metal dedektör ile araştırılmalıdır. Bu işaretin bulunduğu yerlerde su erozyonu olmuş olabilir. Değerli şeyler dağınık olarak bulunabilir.

balık define işareti

Kuş define işareti
Kuş define işareti, genel olarak hristiyan döneminde kullanılan bir işarettir. Kuş define işareti bulunan kayalarda define bulunmaz. Kuş define işaretleri farklı kuş figürleri ile betimlenir. Örneğin kuğu sembolü, güvercin sembolü, ya da tavus kuşu sembolü gibi. Kuş define sembolü bulunan kaya yakınlarında kuşun kafasının baktığı yönde bir mağara ya da oyuk aranmalıdır. Mağara ya da oyuk içerisinde manyetometre dedektör ile araştırma yapılmalıdır.

kuş define işareti

Ayak izi define işareti
Ayak izi define işareti, kutsal yerlere girişi temsil eder. Ayak yönü define yönünü belli eder. Ayak parmaklarının tam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayak izi define işareti bulunduğunda define ayak parmakları yönünde ve ileride bir yerlerdedir. Yön bir pusula ile tespit edilmeli ve doğrusal bir hat boyunca dedektör ile araştırılmalıdır.

ayak izi define işareti

Haç define işareti
Haç define işareti, define işaretleri arasında en çok karşımıza çıkan işarettir. Kutsal mekanları ve mezarlıkları temsil eder. Bu işaretin bulunduğu yerlerde eski kilise ya da buna benzer ibadet yerleri bulunur. Yakın çevrede mezarlıklar vardır. Haç define işareti karşımıza çıktığı zaman bölgenin tarihsel geçmişi araştırılmalı ve çevrede yıkık dökük taş yapıtlar araştırılmalıdır.

haç define işareti

Yonca define işareti
Yonca define işareti, kutsal mekanları ifade eder. Kutsal mekanlarda inanışa göre çeşitli define gömüleri bulunmuştur. Gömü yonca işaretinin genelde altındadır. Yonca işareti olan taş ya da heykeller genelde toprak altında kalmış yıpranmış yapıtlardır. Dedektör ile metalik nesne varlığı araştırılmalıdır. Metal dedektör yonca işareti bulunan mekanlarda iyi sonuçlar verir. Değerli nesneler yüzeye yakın yerdedir.

yonca define işareti

Kare oyma define işareti
Kare oyma define işareti , anlam olarak erkek mezarını belirtir. Mezar yakın bir yerdedir. Mezar araştırılırken dedektör ile boşluk tespiti yapılmalıdır. Pulse induction metal dedektör modelleri mezar içerisinde bulunan değerli eşyaları tespit edebilir. Eğer mezar olması gerekenden daha derin kazılmış ise manyetometre dedektör bu işler için en uygun elektronik cihazdır.

kare oyma define işareti

Yuvarlak oyma define işareti
Yuvarlak oyma define işareti anlam olarak mezarları temsil etmektedir. Bu işaretin bulunduğu yerde mezar yakın civardadır. Mezarların araştırılmasında manyetometre dedektör den faydalanılmalıdır. Manyetometre define dedektörü bu işler için en iyi yöntemdir.

yuvarlak oyma define işareti

Aslan define işareti
Aslan define işareti anlam olarak liderlik vasfına sahip insanlara ait define anlamına gelir. Aslan işareti eğer mağara önlerinde ise, mağara ve çevresinde kapatılmış mühürlenmiş oda araştırılmalıdır. Oda girişi olabilecek yerler araştırılmalıdır. boşluk tespiti için manyetometre dedektör kullanılmalıdır. Manyetometre dedektör modelleri bu tip girişleri bulma işlerinde en başarılı elektronik cihazdır.

aslan define işareti

Kaplumbağa define işareti
Kaplumbağa define işareti özellikle kayalarda, eski evlerin duvarlarında ve ağaçlarda bulunur. Kaplumbağa işareti gömülü hazinenin yönünü gösterir. Kaplumbağanın başı işaret gösterme yönüdür. Kaplumbağa işareti hazine avcıları için çok önemlidir. Bu işaret son işarettir.

kaplumbağa define işareti