Define aramak yasal mıdır?
Define aramak yasal mıdır? Eğer gerekli izin ve şartlar müsait ise evet yasaldır. Kültür ve tabiat varlıkları koruma kapsamında izinsiz kazı yapılması yasaktır. İzinsiz kazı çalışması yapanlar, yakalandıklarında hapis cezasına çarptırılmaktadır. Define araması aranacak yere en yakındaki müzeden görevlendirilecek bilirkişiler gözetiminde yapılır. Gümrük, maliye ve iç işleri bakanlıklarının birer temsilcisi kazı gözetimine katılır.

Mülki amir, 2863’nolu kanunun 6. Maddesinde belirtilen, tescil ve tespit edilmiş sit alanları ve mezarlıklar mevzuatına göre define aranacak yerin uygun olup olmadığına karar vermektedir. Sit alanlarında ve mezarlıklarda define aranmasına izin verilmemektedir.

İzinli kazı çalışmaları sonucu bulunan definenin paylaştırılması şu şekilde olmaktadır. Eğer define hazineye ait arazide bulunmuş ise %50 si aracıya, Özel kişilere ait arazide bulunmuş ise %10’u mülk sahibine, %40’ı aracıya verilir. %50’si devlete kalır.