Dedektör ve manyetik indüksiyon
Dedektör ve manyetik indüksiyon, anlam ve bütünlük bakımından birbirini tamamlar. Dedektör cihazları, manyetik indüksiyon ve indüklenmeye etki eden bir takım faktörlerin incelenmesi esasına dayalı çalışma prensibine sahiptirler. Çeşitli dedektör cihazlarından bahsetmek mümkündür. Hayatımızda en sık karşılaştıklarımız, metal dedektörleri ve hasta hanelerde kullanılan MR ( Manyetik Rezonans ) gibi cihazlardır. Bu cihazlar manyetik indüksiyon ve rezonans etkisinin incelendiği cihazlardır.

Manyetik indüksiyon ve manyetik rezonans etkisini inceleyelim. Bir bobin üzerinden geçirilen akım, bobin üzerinde bir manyetik alanın oluşmasına sebep olur. Manyetik alanın yönü, fizik derslerinden hatırlayacağımız gibi sağ el kuralı ile bulunur. İletken tel avuç içine alınır, akımın geçtiği yön başparmak tarafına getirilir, diğer parmakların yönü manyetik alan yönünü göstermektedir. Manyetik alan kuvvet çizgileri vektörel yapıdadır. Manyetik alan yayılım teorilerine göre tanecikli bir yapıda ve doğrusal yayılırlar.

Bir bobin üzerinde oluşan manyetik alan çizgilerinin en yoğun olduğu yer bobinin içidir. Bobin üzerinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü bobinden geçirilen akım ve voltaj değerleri ile doğru orantılıdır. Bobinin dışındaki manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu, bobinden uzaklaştıkça uzaklaşmanın karesi ile doğru orantılı olarak azalır. Bobin üzerinden belli bir frekansta, yani doğrusal olmayan, yönü değişen akım geçirilirse bobin içerisinde ve çevresinde bir manyetik akı oluşur. Bobin sarım sayısı rezonans frekansının değeri bakımından önemlidir. Frekans değerine göre bobin sarım sayısı hesaplanır.

Dedektör ve manyetik indüksiyon arasındaki ilişki incelendiği zaman, manyetik rezonans etkisini değiştiren etkenler göz önüne çıkmaktadır. Örneğin bir bobin belli bir frekasta sabit bir rezonans etkisinde olduğunu düşünelim. Bobin merkezine yaklaştırılan bir nesne bobindeki rezonansı etkileyecektir. Buna nüve etkisi adı verilmektedir. Nüve olarak, ferromanyetik ve anti manyetik nesnelerden bahsetmek mümkündür.

Manyetik indüksiyon manyetiklik etki alanının incelenmesi olayıdır. Manyetik indüksiyonda, manyetik alan oluşturan kaynak ve etki edilen nesneden bahsedilir. Belli frekanslarda üretilen manyetik alanlar nesnelerde ısı etkisinin oluşmasına sebep olurlar. Örneğin mikrodalga fırınlar ya da sanayide kullanılan demir eritme potaları. Manyetik indüksiyon ve etkileri çok geniş bir kavramdır. İndüklenen frekansın değerine göre farklı etkiler oluşabilmektedir.