Gradyometre - Gradiometer

Gradyometre -Gradiometer
Gradyometre -Gradiometer

Gradyometre, iki adet manyetometre sensöründen oluşan bir manyetik alan ölçü aletidir. Manyetometre ve gadyometre temelde birbirine çok benzer, Gradyometre ölçüm cihazları, manyetometrelerdeki hatalı ve yanıltıcı ölçüm sonuçlarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Gradyometre, üst üste iki adet manyetometre’nin 50 – 100 ya da 150 cm ara ile yerleştirilmiş halidir. İki sensör arasındaki mesafe ne kadar çok artarsa ölçüm sonuçları daha doğru olmaktadır. Fakat sensörler arası mesafe artınca hassasiyet azalmaktadır.

Gerek manyetometre gerekse gradiometer olsun her ikisi de çok önemli ölçüm cihazlarıdır. Sıradan metal dedektörlerinin ulaşamadığı derinliklerden manyetik özelliği olan metal nesneleri algılayabilirler. Toprak altında 10 metre derinliğe kadar algılama yapabildiği kanıtlanmıştır. Define avcıları için gradyometre olmazsa olmazlardan birisidir. Eski yerleşim yerleri, tünel ve boşluklar, şekillendirilmiş taş heykeller ve manyetik metaller gradyometreden kaçamazlar.

Gradyometre ölçüm cihazları denizaltı batık araştırma işlerinde de kullanılır. Denizde batık durumdaki metal nesneler manyetik alanda çok büyük değişime sebep olurlar. Bu etkinin büyük ve geniş bir alanda oluşu, çok derinlerden algılanabilmesini sağlar. Uçak ve helikopterlere de monte edilmiş cihazlar vardır. Yeryüzü araştırmalarında hızlı ve geniş alanları tarama olanağı sağlar.

3D PC yazılım programları sayesinde, yer altında gömülü nesnelerin gerçeğe çok yakın üst görünüşleri görüntülenebilmektedir. Bu cihazlarda derinlik miktarı da belirlenebilmektedir.